• Numer konta

    Wszystkie opłaty za zajęcia taneczne proszę wpłacać na

    numer konta: 28 10 6000 7600 0032 0000 682111 z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika.

Facebook