• Uwaga informacja

    Od dnia 1 marca 2017r

    STS Hokus

    nie jest już partnerem

    programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny.

    Główna informacja zamieszczona na pierwszej stronie szkoły zniknie do końca marca.

Facebook