• Regulamin RODO

   

  Regulamin RODO

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż  Studio Tańca Sportowego Hokus Joanna Filipczuk, ul. Bacieczki 223/37, 15-686 Białystok, Nip: 5421539532, Regon: 050702068.

  Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

  • imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia
  • imie i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login, hasło w przypadku założenia konta na naszej stronie www.
  • imie i nazwisko, nr.pesel, nr. dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, nr.telefonu w przypadku organizacji np. obozów tanecznych

   

  W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:. Studio Tańca Sportowego Hokus Joanna Filipczuk,  z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Studio Tańca Sportowego Hokus, ul.Reymonta 1A, 15-717 Białystok, lub email: joannafhokus@poczta.onet.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Biuro Studio Tańca Sportowego Hokus ,ul.Bacieczki 223/37,Białystok lub email: joannafhokus@poczta.onet.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty szkoły tańca. Studio Tańca Sportowego Hokus nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Studia Tańca Sportowego Hokus Joanna Filipczuk.
  5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach statystycznych.
  6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na  naszej stronie www lub w naszych  placówkach.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
   – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
   – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
   – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
   – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
   – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
   – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Biuro Studio Tańca Sportowego Hokus Joanna Filipczuk,ul.Reymonta 1A,15-717 Białystok.

  Informujemy również, że:

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Pozdrawiam,
  Administrator Danych Osobowych
  Studio Tańca Sportowego Hokus Joanna Filipczuk